Diensten

Bij deze vindt u een overzicht van onze diensten per rubriek die door ons of onze partners kunnen uitgevoerd worden.

Heeft u een specifieke vraag en staat het antwoord hierop niet tussen onze aangeboden diensten, dan gaan we samen met onze partners op zoek naar de beste oplossing.

Om kennis te maken met ons bedrijf is het interessant om onze missie en visie te lezen.

Onze missie is ...

ASRO dienstenservice te leiden vanuit het oogpunt van "Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen".

Onszelf intern en extern te kunnen beschouwen als een klant gericht dienstverlenend bedrijf, door:
Op een professionele en respectvolle manier de afgesproken diensten te vervullen, met in acht name van de noodzakelijke kwaliteitsgarantie.
 

Drie speerpunten ...

1) Klantentevredenheid is de basis voor een verdere succesvolle bedrijfsvoering.
2) Onze partners zijn onze voornaamste troeven.
3) Om de dagelijkse uitdagingen aan te gaan in een snel evoluerende economische wereld, moeten we onze eigen organisatie en aanpak geregeld in vraag stellen en de bedrijfsnoodzakelijke aanpassingen doorvoeren om te kunnen voldoen aan de maatschappelijke noden.

Onze parners, onze klanten ...

Als dienstenservice doen wij op een open en eerlijke manier zaken met onze klanten alsook met alle partners waarmee we samenwerken.

- Wij streven een uniek 1-to-1 partnership na tussen ons en onze klanten, gebaseerd op gemeenschappelijk vertrouwen, met in acht name van wederzijds respect en en uitgesproken zin voor de noodzakelijke privacy.
- Wij respecteren onze klanten en houden er aan een toegevoegde waarde te creëren via een kwaliteitsvolle dienstverlening, die in hun lijn ligt met de gemaakte afspraken.
- Onze dienstverlening is gebaseerd op algemeen aangenomen kwalitietsstandaarden, waarbij de feedback van de klanten aangewend wordt om de individuele attidutes en ervaring te verbeteren.
- Wij willen continu bijdragen om de impact van onze activiteiten op milieu en energie te minimaliseren.